Ласкаво просимо на наш новий сайт!

1. Конституція України.

2. Кодекси України:

- Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-Ш;

- Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-ІУ;

- Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-ІУ

3. Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 01.07.2010 № 2398-УІ

4. Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 «Про державне мито»

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.11.2010 № 1025 «Про затвердження зразків актових записів цивільного стану, описів та зразків бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану»

6. Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року N 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року N 3307/5), зареєстровані у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 р. за N 719/4940

7. Правила внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджені наказом Міністерства юстиції України 12.01.2011 № 96/5, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 14.01.2011 за № 55/18793

6. Конвенція про правову допомогу і правової відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 (зі змінами, внесеними Протоколом до неї від 28.03.1997)

8. Порядок розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 915

9. Порядок здійснення добровільного медичного обстеження наречених, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 № 1740

10. Перелік платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 № 1168

11. Порядок надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 27.12.2010 № 3335/5

12. Порядок ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 29.10.2012р. № 1578/5

13. Порядок, умови і строки зберігання книг державної реєстрації актів цивільного стану, метричних книг у відділах державної реєстрації актів цивільного стану та їх передачі до державних архівів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 30.11.2013р. № 2804/5;

14. Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 р. № 5203-УІ.

15. Інструкція про порядок обчислення та справляння державного мита, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 07.07.2012р. № 811.

16. Правила проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав від 05.12.2003 № 237/803/151/5

17. Порядок проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України від 11.11.2015 № 2268/5

18. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення запровадження електронного сервісу з проставлення апостиля» від 04.11.2015 № 890

19.  Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян» від 22.08.2007 № 1064;

20. Інструкція з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян  від 24.07.2008

21. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи  від 11.07. 2007  № 915

22. Наказ Міністерства юстиції України від 12.10.2009 № 1822/5 «Про затвердження форм звітності з питань реєстрації актів цивільного стану та Інструкції про ведення звітності відділами реєстрації актів цивільного стану»