Ласкаво просимо на наш новий сайт!

                                               Порядок повернення коштів,

                      помилково або надміру зарахованих до бюджету

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 106 Міністерство юстиції України визначено органом, який здійснює контроль справляння надходжень бюджету за кодами класифікації доходів бюджету згідно визначеного переліку.

Управління державної реєстрації головних територіальних управлінь юстиції в областях та місті Києві згідно наказу Міністерства юстиції України від 25.04.2016 № 1216/5 визначені відповідальними за здійснення контролю за справлянням надходжень до державного бюджету за такими кодами:

- 22010300 «Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

- 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

- 22012700 «Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

- 22012900 «Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією».

Процедуру повернення коштів визначає Порядок повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 03.09.2013 № 787 (далі – Порядок).

Відповідно до пункту 5 розділу І зазначеного Порядку повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету податків, зборів, платежів та інших доходів бюджетів здійснюється за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, за формою згідно з додатком 1 до Порядку.

З отриманим поданням необхідно звернутися до органу Казначейства за місцем зарахування платежу до бюджету, подавши заяву про повернення коштів разом з оригіналом або копією документа на переказ, або паперовою копією електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету.

Заява та подання до відповідного органу казначейства подаються у строк, що не перевищує 30 календарних днів дати їх складання.

Для отримання подання про повернення помилково або надміру зарахованих коштів для надання послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців до державного бюджету за вищевказаними кодами бюджетної класифікації, фізична або юридична особа, яка бажає повернути такі кошти, повинна звернутися до Головного територіального управління юстиції з відповідною Заявою довільної форми.

У Заяві рекомендується зазначати таку інформацію:

  • обґрунтування необхідності повернення коштів з бюджету,
  • найменування платника (суб’єкта господарювання), код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті),
  • місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, номер контактного телефону,
  • сума платежу, що підлягає поверненню,
  • дата та номер документа на переказ, який підтверджує перерахування коштів до відповідного бюджету.

Разом із Заявою пропонується надавати підтвердні документи щодо особи, яка бажає повернути кошти (копія паспорта, довіреність на представника/довірену особу, копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних               осіб – підприємців та громадських формувань), щодо підтвердження суб’єктом надання послуги про ненадання послуги, копії квитанції/платіжного доручення.

У випадках повернення платежів, що зараховані до місцевих бюджетів, а також платежів, що підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, орган, який контролює справляння надходжень до бюджету, передає подання на погодження відповідному місцевому фінансовому органу. Відповідний місцевий фінансовий орган протягом двох робочих днів погоджує подання шляхом засвідчення підписом керівника місцевого фінансового органу, скріпленим гербовою печаткою, і не пізніше наступного робочого дня після погодження повертає його органу, який подав подання, для подальшого направлення заявнику.

Відділ розгляду звернень та забезпечення діяльності

комісії з питань розгляду скарг у сфері державної

реєстрації Управління державної реєстрації

Головного територіального управління

юстиції у Донецькій області

Пам'ятка "Порядок повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного бюджету"