Ласкаво просимо на наш новий сайт!

Основні завдання та функції Управління державної реєстрації

                                                               Основні завдання

Управління  в межах повноважень забезпечує виконання завдань, покладених на Мін’юст, щодо формування та реалізації державної політики з питань державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців,  державної реєстрації друкованих засобів масової інформації.

                                                 Основні функції

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

здійснює відповідно до закону контроль за діяльністю у сферах

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації;

 вживає в межах повноважень Управління заходи щодо

забезпечення доступу державних реєстраторів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Мін’юст, а також заходи щодо забезпечення блокування такого доступу у випадках, передбачених законом;

здійснює у випадках та у спосіб, передбачених законодавством, організаційне забезпечення діяльності Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, підготовку матеріалів для розгляду комісією, а також підготовку на основі протоколу засідання комісії проекту висновку комісії та проекту наказу Головного територіального управління юстиції;

вживає в межах повноважень Управління заходи щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення;

узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Управління відповідно до його повноважень, готує пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд Головному територіальному управлінню юстиції;

забезпечує розгляд звернень від органів влади, громадських  формувань, підприємств, установ та організацій, громадян з питань, що належать до компетенції Управління;

забезпечує розгляд запитів і звернень народних депутатів України з питань, що належать до компетенції Управління;

надає в установленому порядку інформацію за запитами на публічну інформацію фізичних та юридичних осіб, громадських  формувань, та запитами адвокатів, оформленими  відповідно до законодавства, з питань, що належать до компетенції Управління;

вживає заходи  в межах повноважень щодо ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; Єдиного реєстру громадських формувань;  Реєстру громадських об’єднань; Державного реєстру друкованих засобів масової інформації;

забезпечує надання методичної допомоги працівникам відділів державної реєстрації актів цивільного стану,  державним реєстраторам, з питань, що належать до компетенції Управління;

організовує роботу з  підвищення кваліфікації працівників у сферах, які належать до компетенції Управління, проводить відповідні наради та семінари;

здійснює координацію та контроль за діяльністю відділів державної реєстрації актів цивільного стану;

здійснює відповідно до законодавства контроль за виконанням виконавчими органами сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад делегованих повноважень з питань державної реєстрації актів цивільного стану;

приймає для проставлення апостиля офіційні документи, що  видаються органами юстиції та судами, виписки та інформаційні довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

забезпечує виконання міжнародних договорів про правову допомогу та правові відносини у цивільних та сімейних справах, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, в частині витребування за кордоном документів про реєстрацію актів цивільного стану та виконання прохань про надання правової допомоги з питань, що належать до компетенції органів державної реєстрації актів цивільного стану, а також подання у межах повноважень, передбачених законом, інших документів, що стосуються особистих або майнових прав та інтересів фізичних чи юридичних осіб;

проводить, у межах повноважень, роботу, пов’язану із забезпеченням бланками свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану відділи державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції;

узагальнює звітність про діяльність відділів державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції;

надає інформацію про анульовані свідоцтва  про державну реєстрацію актів цивільного стану для розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства;

відповідно до закону здійснює державну реєстрацію обласних, регіональних професійних спілок, їх організацій та об’єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, обласних організацій роботодавців та їх об’єднань, постійно діючих третейських судів; державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження;

ініціює звернення до суду із заявою про анулювання реєстраційного свідоцтва постійно діючого третейського суду у випадках, передбачених законом;

забезпечує спеціальну перевірку відомостей щодо наявності  корпоративних прав у осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

забезпечує ведення обліку надходження обов’язкових безоплатних примірників видань;

забезпечує підготовку правових висновків і наказів Головного територіального управління юстиції щодо державної реєстрації (перереєстрації) друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження;

проводить правову експертизу заяв та документів щодо видачі дублікатів свідоцтв про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, щодо визнання цих свідоцтв недійними або такими, що втратили чинність;

забезпечує представництво інтересів Управління в судах України у справах щодо розгляду скарг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

здійснює інші повноваження, визначені законами України та іншими нормативно-правовими актами.